Shipment within EU for just 12,50 euro (except NL & BE)    

Smart, comfortable & safe living
Cart Subtotal: €0.00

Disclaimer

Algemeen

De inhoud van deze site (https://www.affordable-ha.com/) alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Affordable HA Solutions op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.


Affordable HA Solutions kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Affordable HA Solutions is dan ook niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

 

Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Affordable HA Solutions. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Affordable HA Solutions. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

 

De informatie op https://www.affordable-ha.com/ wordt door ons met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Affordable HA Solutions behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Affordable HA Solutions sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.

All prices are calculated with 21% VAT.